Klauzula informacyjna zgodna zprzepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

 

Informujemy, że:

1. TK Import sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kielce, przy ulicy Chorzowskiej 22 jest administratorem danych osobowych.

2. Celem zbierania danych jest zawarcie umowy kupna ? sprzedaży towarów oraz otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl. W przypadku braku zgody prosimy o wiadomość mailową pod adres: hurt@tkimport.pl.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.

5. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

9. Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych osobowych pod adres email: rodo@tkimport.pl.